BOSS ★ DUNYA PAKETi – KANAL LiSTESi

Bu paketteki yerel içerik sayısı

Ulusal ve Yerel içerik: 111

Spor içerik: 384 (Karma yabancılar dahil)

Sinema içerik: 101

Belgesel içerik: 30

Çocuk içerik: 24

Müzik içerik: 16

Genel toplamda Yerli ve Yabancı

Kanal içeriği: 3400

VOD içeriği: 9244

SERIES içeriği: 988

23 Nisan 2020 tarihinde güncellenmiştir.